top of page
IMG_2372.jpg

ALTAICA CAPITAL

Altaica Capital is de adviseur van de Altaica Fondsen. De Altaica Fondsen zijn een subfonds van het de Alpha High Performance Fund. De beheerder van het Alpha High Performance Fund is Elite Fund Management.


Altaica Capital ontwikkelt en beheert de strategieen van de Altaica fondsen. Voor de uitvoering van de strategie en orders is de heer Arent Thijsen in dienst bij Elite Fund Management als fondsmanager. 

Arent Thijsen (2).jpg
6544100d-554f-43c5-b426-4671cbdd233e 1.jpg
Oxana (2).jpg

ARENT THIJSEN

CEO - Investment Manager

WALTER OOSTWOUDER

Business Development

OXANA KUCHERENKO

Office Management

Elite Fund Management heeft een vergunning van de AFM en staat daarnaast ook onder toezicht van DNB en beheert alternatieve beleggingsfondsen. Zij is een AIFMD-beheerder die AIF’s (Alternative Investment Funds) beheert. Elite Fund Management heeft zich met name gespecialiseerd in beleggingsfondsen die onder alle marktomstandigheden positieve rendementen op de langere termijn moeten kunnen genereren. Dat is mogelijk door speciaal ontwikkelde beleggingsmodellen waarbij ook zogeheten shortposities, al dan niet met derivaten, kunnen worden genomen. Het kantoor wordt gehouden in Amsterdam.

Alpha High Performance-fondsen, marktonafhankelijke fondsen

Het Alpha High Performance Fund en de daaronder vallende subfondsen zijn gericht op het behalen van resultaten onafhankelijk van bewegingen van ‘de beurs’. Dit betekent dat de resultaten van de subfondsen niet gemeten worden op basis van een relatieve prestatie maar op basis van een absolute prestatie.

Relatieve prestaties: nee
Een voorbeeld ter verduidelijking voor het begrip relatieve prestatie: Bij het meten van een relatieve prestatie wordt een meetpunt gekozen, bijvoorbeeld de AEX. Vervolgens wordt het resultaat van een fonds vergeleken met dat van de AEX. Is de AEX met 20% gedaald en het fonds met 15%, dan is er sprake van een ‘prima’ performance ten opzichte van de graadmeter. U bent echter nog steeds een deel van uw geld kwijt.

Absolute resultaten: ja
Wanneer, zoals bij het Alpha High Performance Fund, een absolute graadmeter wordt gekozen van bijvoorbeeld een rendement van 8% op jaarbasis, wordt het doel opeens duidelijk: geld verdienen onder alle marktomstandigheden. De portfoliomanagers van de subfondsen zijn daarom alleen druk met het halen van absolute resultaten. Zo dragen zij bij aan een goed rendement van uw portefeuille.

Verschillende portfoliomanagers
Het Alpha High Performance Fund bestaat uit een zestal subfondsen. Elk subfonds heeft zijn eigen fondsbeheerder, ook wel portfoliomanager genoemd. Deze portfoliomanagers worden door Elite Fund Management geselecteerd op basis van hun kennis, ervaring en prestaties op hun specifieke kennisgebied. Elite Fund Management zorgt als beheerder van het Alpha High Performance Fund met de subfondsen voor een goede spreiding over verschillende interessante mogelijkheden binnen deze categorie van alternatieve beleggingen.

Frans-Schreiber.jpg

FRANS SCHEIBER RBA

Bestuurder & Partner
Fondsbeheer & Financiën

John vd Schenk RBA.jpg

DRS. JOHN VAN DER SCHENK RBA

Bestuurder & Partner
Risk & Compliance

MAARTEN NIEUWENHUIJSEN

Compliance Officer

Maarten Nieuwenhuijsen.jpeg
bottom of page