top of page
ESG concept as environmental and social governance with business_edited.jpg

SUSTAINABLE EQUITY OPPORTUNITY FUND

Het Altaica Sustainable Equity Opportunity investeert in een actief beheerde portefeuille van bedrijven die hoog scoren op duurzaamheid. Aandelen komen voor opname in onze portefeuille in aanmerking wanneer ze aan onze strenge eisen ten aanzien van ESG (Environment, Social en Governance) scores voldoen.


Bij de selectie van aandelen gebruiken we een Factor Beleggingsmodel.

A woman reading on her tablet device

De Factoren die we gebruiken zijn:

 • Kwaliteit: hoge scores op duurzaamheid (ESG)  zien wij als een kwaliteitsfactor. 

 • Momentum: we zoeken bedrijven die in een stijgende trend zitten en verkopen bedrijven die in een dalende trend bewegen.

 • Waarde & Groei: het is voor ons niet waarde of groei. De twee kunnen in onze ogen niet los van elkaar worden gezien. We zoeken naar aandelen die relatief (gegeven waardering en groeiperspectief) het meest aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

 • Size: kleinere ondernemingen presteren op de langere termijn beter. Binnen onze selectie criteria kunnen we daarom ook kleinere bedrijven opnemen.

Equal Weight: aandelen worden voor een gelijke weging in de portefeuille opgenomen. De gelijke weging vergroot het effect van het opnemen van kleinere bedrijven. Verder maakt het de portefeuille minder gevoelig voor uitschieters op individueel niveau.

DUURZAAM BELEGGEN, ZO DOEN WE DAT:

Samenvatting

het Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund richt zich op het promoten van ecologische en sociale kenmerken, maar heeft geen expliciete duurzame beleggingsdoelstelling. Het product benadrukt kenmerken zoals schone lucht, leven in zee, rassengelijkheid, ethisch leiderschap en meer. De beleggingsstrategie omvat het nemen van longposities in aandelen die goed scoren op ESG-waarden met behulp van algoritmes.

 

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

 

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het product promoot kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. De belangrijkste onderwerpen op deze gebieden zijn:

 • Schone lucht

 • Leven in zee

 • Rassengelijkheid

 • Ethisch leiderschap

 • Veiligheid voor de consument

 • Eerlijke arbeid en bloeiende gemeenschappen

 • Gezondheid van het land

 • Doordachte bedrijfsmodellen

 • Duurzame levenscyclus van producten

 • Transparantie

 • Zuiver water

 

Beleggingsstrategie

Het product zal longposities nemen in aandelen die voldoende scoren op de ESG-waarden. Er wordt daartoe gebruik gemaakt van algoritmes om geschikte beleggingen te selecteren. Het uiteindelijke selecteren van beleggingen en uitvoeren van transacties gebeurt discretionair. In zowel de algoritmes als het discretionaire deel van het beleid zijn de ESG en impact factoren prominent aanwezig.

 

Aandeel beleggingen

Er wordt belegd in een actief beheerde portefeuille van bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria. Er wordt een portefeuille van circa 55 aandelen samengesteld op basis van het Equal Weight principe, dit betekent dat in de basis ieder aandeel een gelijke weging heeft. Aandelen komen voor opname in onze portefeuille in aanmerking wanneer ze aan onze strenge eisen ten aanzien van ESG (Environment, Social en Governance) scores voldoen. Wanneer onze algoritmes wijzen op een stijging van de markten, dan kan hier extra gewicht aan geven worden door te beleggen met een leverage (beleggen met geleend geld) van maximaal 100%. De portefeuille kan aangevuld worden met ETF’s die een duurzaamheidsrating hebben. Hiermee kan extra spreiding aangebracht worden en kunnen specifieke landen of sectoren toegevoegd worden aan de portefeuille.

 

Om het portefeuille risico te beheersen kan de portefeuille geheel of gedeeltelijk worden afgedekt tegen marktrisico. Hiervoor worden derivaten op grote en niet duurzame markt indices gebruikt. 

 

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Beleggingen dienen een minimale score van 5 (op een schaal van 1 tot 10) te behalen op elk van de drie ESG-factoren. Daarnaast worden beleggingen met een ‘red flag’ van de ESG-dataleverancier niet opgenomen in de portefeuille. Wanneer een belegging al is opgenomen in de portefeuille en één van de drie ESG-factoren krijgt een score van lager dan 5 of wanneer de belegging een ‘red flag’ krijgt van de ESG-dataleverancier, wordt de belegging afgestoten.

 

Methodologieën, databronnen en -verwerking

Om te beoordelen of een belegging de gepromote kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur behaald wordt gekeken naar ESG-data afkomstig van Refinitiv. Beleggingen dienen minimaal een score van 5 (op een schaal van 1 tot 10) te behalen op elk van de drie ESG-factoren om opgenomen te worden in de portefeuille. Scores van 5 en hoger worden door Refinitiv beschreven als scores die duiden op een goede relatieve ESG-prestatie en een bovengemiddelde mate van transparantie in het openbaar rapporteren van materiële ESG-gegevens.

 

Methodologische en databeperkingen

Een beperking van het varen op ESG-data is dat sommige, vooral kleinere, bedrijven geen op beperkte ESG-data publiceren. Daarom hebben wij de mogelijkheid om voor maximaal 20% van de portefeuille bedrijven op te nemen die vanwege hun beperkte omvang nog geen of een te lage ESG-score hebben maar wel een significante bijdrage leveren aan het oplossen van milieuvraagstukken door hun product of dienst.

 

Due Diligence

Beleggingen worden voordat deze worden opgenomen in de portefeuille altijd gecontroleerd op de huidige ESG-score uitgegeven door Refinitiv. Daarnaast bestaat er een constante monitoring op deze ESG-scores.

Altaica SEO - Perf Graph.png
Altaica SEO - Perf Tabel.png

Fund Facts

Kosten

 • 0.125% Management Fee per maand

 • 15% Performance Fee, High Watermarked

 • 0.25% entry & exit fee

Verhandelbaarheid

 • 1 x per maand tegen NAV

 • € 50.000 minimale deelname

 • € 5.000 minimale vervolgstortingen

AFM Risicometer
Thump Up in Lightbulb.jpg

Het Altaica Sustainable Equity Opportunity investeert in een actief beheerde portefeuille van bedrijven die hoog scoren op duurzaamheid. We stellen de portefeuille van circa 55 aandelen samen op basis van het Equal Weight principe, dit betekent dat in de basis ieder aandeel een gelijke weging heeft. Aandelen komen voor opname in onze portefeuille in aanmerking wanneer ze aan onze strenge eisen ten aanzien van ESG (Environment, Social en Governance) scores voldoen. We baseren ons hierbij op meerdere onafhankelijke bronnen. Bij de selectie van aandelen baseren we ons op onze geavanceerde algoritmes en de kennis en ervaring van ons team.

Wanneer onze algoritmes wijzen op een stijging van de markten dan kunnen we hier extra gewicht aan geven door te beleggen met een leverage (beleggen met geleend geld) van maximaal 100%. We kunnen de portefeuille aanvullen met ETF’s die een duurzaamheidsrating hebben. Hiermee kunnen we extra spreiding aanbrengen en specifieke landen of sectoren toevoegen aan de portefeuille. Verder kunnen we de portefeuille leverage hiermee snel vergroten of verkleinen.

Om het portefeuille risico te beheersen dekken we de portefeuille geheel of gedeeltelijk af tegen marktrisico. Hiervoor gebruiken we derivaten op grote en niet duurzame markt indices. We nemen geen short posities op individuele aandelen. 

bottom of page