top of page
ESG concept as environmental and social governance with business_edited.jpg

SUSTAINABLE EQUITY OPPORTUNITY FUND

Het Altaica Sustainable Equity Opportunity investeert in een actief beheerde portefeuille van bedrijven die hoog scoren op duurzaamheid. Aandelen komen voor opname in onze portefeuille in aanmerking wanneer ze aan onze strenge eisen ten aanzien van ESG (Environment, Social en Governance) scores voldoen.


Bij de selectie van aandelen gebruiken we een Factor Beleggingsmodel.

A woman reading on her tablet device

De Factoren die we gebruiken zijn:

  • Kwaliteit: hoge scores op duurzaamheid (ESG)  zien wij als een kwaliteitsfactor. 

  • Momentum: we zoeken bedrijven die in een stijgende trend zitten en verkopen bedrijven die in een dalende trend bewegen.

  • Waarde & Groei: het is voor ons niet waarde of groei. De twee kunnen in onze ogen niet los van elkaar worden gezien. We zoeken naar aandelen die relatief (gegeven waardering en groeiperspectief) het meest aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

  • Size: kleinere ondernemingen presteren op de langere termijn beter. Binnen onze selectie criteria kunnen we daarom ook kleinere bedrijven opnemen.

Equal Weight: aandelen worden voor een gelijke weging in de portefeuille opgenomen. De gelijke weging vergroot het effect van het opnemen van kleinere bedrijven. Verder maakt het de portefeuille minder gevoelig voor uitschieters op individueel niveau.

A SEO Graph.jpg
A SEO Perf Table.jpg

Fund Facts

Kosten

  • 0.125% Management Fee per maand

  • 15% Performance Fee, High Watermarked

  • 0.25% entry & exit fee

Verhandelbaarheid

  • 1 x per maand tegen NAV

  • € 50.000 minimale deelname

  • € 5.000 minimale vervolgstortingen

208833 risicometer 5_edited.jpg
Thump Up in Lightbulb.jpg

Het Altaica Sustainable Equity Opportunity investeert in een actief beheerde portefeuille van bedrijven die hoog scoren op duurzaamheid. We stellen de portefeuille van circa 55 aandelen samen op basis van het Equal Weight principe, dit betekent dat in de basis ieder aandeel een gelijke weging heeft. Aandelen komen voor opname in onze portefeuille in aanmerking wanneer ze aan onze strenge eisen ten aanzien van ESG (Environment, Social en Governance) scores voldoen. We baseren ons hierbij op meerdere onafhankelijke bronnen. Bij de selectie van aandelen baseren we ons op onze geavanceerde algoritmes en de kennis en ervaring van ons team.

Wanneer onze algoritmes wijzen op een stijging van de markten dan kunnen we hier extra gewicht aan geven door te beleggen met een leverage (beleggen met geleend geld) van maximaal 100%. We kunnen de portefeuille aanvullen met ETF’s die een duurzaamheidsrating hebben. Hiermee kunnen we extra spreiding aanbrengen en specifieke landen of sectoren toevoegen aan de portefeuille. Verder kunnen we de portefeuille leverage hiermee snel vergroten of verkleinen.

Om het portefeuille risico te beheersen dekken we de portefeuille geheel of gedeeltelijk af tegen marktrisico. Hiervoor gebruiken we derivaten op grote en niet duurzame markt indices. We nemen geen short posities op individuele aandelen. 

bottom of page